Há cảo

Há Cảo Cầu Tre là món ăn chúng tôi chắt chiu những giá trị tinh hoa và trân quý nhất trong suốt 40 năm vừa qua.

 

 

Xíu mại

Cầu Tre luôn tâm niệm ẩm thực là một nền văn hóa đong đầy tinh hoa. Ở đó, mỗi món ăn đều là kiệt tác, còn những người con Cầu Tre chính là những nghệ nhân thực thụ. Ý niệm này đã thôi thúc chúng tôi tạo nên kiệt tác Xíu Mại Cầu Tre hội đủ Sắc - Hương - Mỹ - Vị

 

 

Bánh Tiểu Long

Cầu Tre luôn tâm niệm ẩm thực là một nền văn hóa đong đầy tinh hoa. Ở đó, mỗi món ăn đều là kiệt tác, còn những người con Cầu Tre chính là những nghệ nhân thực thụ. Ý niệm này đã thôi thúc chúng tôi tạo nên kiệt tác Xíu Mại Cầu Tre hội đủ Sắc - Hương - Mỹ - Vị