CAU TRE Pure - Sushi Rice 20kg

The perfect ratio of rice brings the deliciousness of traditional dishes

No preservative & bleaching agent

Gluten-free

ISO 22000/HACCP certificate 

Giá tham khảo 0VND
ĐẾN CJMARKET
Copyright © 2019 CJ Vietnam Co. Ltd. All Rights Reserved.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Số 6, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (028) 3828 2642
  • contact.cjfoodsvietnam@cj.net