Bột

Bằng việc chọn lọc nguồn nguyên liệu một cách đa dạng kết hợp với hệ thống sản xuất trộn bột từ Hàn Quốc và Nhật Bản, chúng tôi mang đến các sản phẩm bột chất lượng, tạo nên trải nghiệm khác biệt.