Xốt Tokbokki - Vị Cay Ngọt 120G

Bảo quản ở nhiệt độ thường 

Thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất