Ohya Seafood Bar with Cheese Sauce 35g

Ohya Hot Bar – A new generation of meat snacks. 
The naturally rich, chewy, crunchy meat blended into the sauce with a unique recipe will fascinate all your taste buds. Enjoy it as a snack or a side dish, it's delicious either way. 

Reference price 10,000VND
Go to CJ Market

  + INGREDIENTS: 
Seafood bar - 85.71% [threadfin bream surimi, pangasius meat, water, palm oil, stabilizer (1412), sugar, salt, wheat gluten, corn syrup, soy protein, potato starch, flavor enhancer (621), orange fiber, egg white powder, emulsifier [450(i), 450(ii), 452(ii), 452(i)], dextrose, D-xylose, artificial tofu flavor, transglutaminase, rapeseed oil], cheese sauce [water, spicy cheese powder - 3.25%, full-fat milk powder, unsalted butter, corn starch, salt, artificial cheese flavor, sugar, emulsifier ( 412)]
    + INSTRUCTIONS FOR USE: 
Once opened, used immediately.
   + STORAGE: 
Store at room temperature, in a cool, dry place.

 

1. Tiên phong trong thị trường snack thịt 

Snack thịt đậm đà, dai giòn tự nhiên, với 3 hương vị. Thử vị nào cũng ngon, ăn loại nào cũng thích! 

 

2. Thịt quyện vào xốt – Xốt thấm vào thịt 

Tỷ lệ cân bằng giữa thịt và sốt. Công thức khác biệt, trải nghiệm ngon tuyệt 

 

3. “Một ngàn lẻ một” menu thưởng thức

Mở gói ăn ngay, “lai rai” bạn bè, nhâm nhi buổi xế 

30’s vi sóng, “Ohya nóng hổi, vừa thổi vừa ăn” 

Bữa sáng nhanh, combo sandwich thanh thịt nướng 

Mì gói hơi chán, thanh hải sản sẵn sàng 

Thanh thịt áp chảo, mồi ngon cháy cạnh, bén bia đậm tình