Ohya Barbecue Bar with Bulgogi Sauce 35g

Ohya Hot Bar – A new generation of meat snacks. 
The naturally rich, chewy, crunchy meat blending into the sauce with a unique recipe will fascinate all your taste buds. Enjoy it as a snack or a side dish, it's delicious either way. 

Reference price 10,000VND
Go to CJ Market

 + INGREDIENTS: 
Pork - 57.31%, bulgogi sauce - 14.29%, garlic, water, sugar, soy protein, flavor enhancers (621, 631, 627), fish sauce, emulsifiers [450(iii), 450(i) ), 452(ii), 451(i), 407], alcohol, pepper, artificial sweetener [420(ii)], seasoning, acidity regulators [500(ii), 331(iii), ), 330], baking powder, D-xylose.
   + INSTRUCTIONS FOR USE: 
Once opened, used immediately.
   + STORAGE: 
Store at room temperature, in a cool, dry place.

1. Tiên phong trong thị trường snack thịt 

Snack thịt đậm đà, dai giòn tự nhiên, với 3 hương vị. Thử vị nào cũng ngon, ăn loại nào cũng thích! 

2. Thịt quyện vào xốt – Xốt thấm vào thịt 

Tỷ lệ cân bằng giữa thịt và sốt. Công thức khác biệt, trải nghiệm ngon tuyệt

3. “Một ngàn lẻ một” menu thưởng thức

  • Mở gói ăn ngay, “lai rai” bạn bè, nhâm nhi buổi xế
  • 30’s vi sóng, “Ohya nóng hổi, vừa thổi vừa ăn” 
  • Bữa sáng nhanh, combo sandwich thanh thịt nướng 
  • Mì gói hơi chán, thanh hải sản sẵn sàng 
  • Thanh thịt áp chảo, mồi ngon cháy cạnh, bén bia đậm tình