Ohya Pizza Sauce Bacon Bar 35g

Ohya Hot Bar – A new generation of meat snacks. 
The naturally rich, chewy, crunchy meat blending into the sauce by a unique recipe will fascinate all taste buds. Enjoy it as a snack or a side dish, it's delicious either way. 

Reference price 10,000VND
Go to CJ Market

  + INGREDIENTS: 
Bacon bar - 85.71% [pangasius meat, lard, water, chicken, stabilizer (1412), corn sugar water, seasoning mix [salt, assorted spice extracts (on dextro substrate), rapeseed oil, natural flavoring, flavor enhancer (621)], skimmed milk powder, sugar, wheat gluten, soy protein, potato starch, vinegar powder, salt, carrot fiber powder, emulsifiers [450(i), 450(ii), 452(ii), 452(i)], yeast extract, artificial meat flavor, artificial smoke flavor, dextrose, antioxidant (316), artificial food coloring (120), transglutaminase], pizza sauce 14.29% (ketchup, bulgogi  sauce, pepper, dried parsley leaves, dried marjoram leaves).
   + INSTRUCTIONS FOR USE: 
Once opened, used immediately.
   + STORAGE: 
Store at room temperature, in a cool, dry place.

1. Tiên phong trong thị trường snack thịt 

Snack thịt đậm đà, dai giòn tự nhiên, với 3 hương vị. Thử vị nào cũng ngon, ăn loại nào cũng thích! 

2. Thịt quyện vào xốt – Xốt thấm vào thịt

Tỷ lệ cân bằng giữa thịt và sốt. Công thức khác biệt, trải nghiệm ngon tuyệt 

3. “Một ngàn lẻ một” menu thưởng thức

Mở gói ăn ngay, “lai rai” bạn bè, nhâm nhi buổi xế 

30’s vi sóng, “Ohya nóng hổi, vừa thổi vừa ăn” 

Bữa sáng nhanh, combo sandwich thanh thịt nướng 

Mì gói hơi chán, thanh hải sản sẵn sàng 

Thanh thịt áp chảo, mồi ngon cháy cạnh, bén bia đậm tình