CJ푸드베트남, 2021년 아시아에서 가장 일하기 좋은 직장 중 하나로 선정

CJ푸드베트남은 인적 자원 분야의 권위있는 잡지인 BTC HR Asia 독립 평가를 통해 ‘2021 아시아에서 가장일하기 좋은 기업(HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021)’으로선정되어 매우 자랑스럽게 생각합니다이번 선정 대상 목록에는 2021 베트남에서 활동하고 있는 581 기업이 올랐습니다. CJ푸드베트남이 선전 대상에 오른 것은 처음이며 선정된 115 기업  하나가 되었습니다

 

cj-best-company-to-work-1.jpg

 

이성과는 인사전략경영방침인재육성포상제도‘권한부여  개인가치 극대화’ 문화를 유지하며 회사의 전반적인 성공을 위해 전체 임직원들이 자신을 자유롭게 계발하고 최선을 다해 기여할  있도록 그들을 지원하려는 회사의 노력이 결실을 맺었음을 보여주었습니다.

 

2021년은 다사다난하고 힘든 해였지만그렇기 때문에 이번 상은 어느 때보다 CJ푸드베트남에 소중한 가치를가져다 주었습니다이는 CJ푸드베트남이 직원들의 이야기와의견에  기울이고앞으로  잘할  있도록 새로운 방향을 결정할  있는 좋은 기회이기도 합니다 상은 CJ푸드베트남을 단순히 일하는 곳일 뿐만 아니라 인재를 육성하는 곳으로 확립했습니다또한 제품을 통해 국민의 삶의 질을 향상시킨다는 CJ푸드의 사명을 수행하는 

여정을계속하는  도움이 되도록 영광자부심격려  강력한 동기를 부여했습니다.

 

자세한정보 보기 :

Các tin liên quan

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “RÚT LỘC RƯỚC VÀNG CẦU TRE”

Xin chúc mừng các Quý Khách hàng đã may mắn trúng thưởng hàng trăm ngàn giải thưởng từ chương trình Tết Cầu Tre - "Rút Lộc Rước Vàng Cầu Tre"

CHƯƠNG TRÌNH SĂN VÀNG SIÊU HẤP DẪN - RÚT LỘC RƯỚC VÀNG CẦU TRE

Quét mã QR và tham gia ngay để tích điểm và săn quà siêu hấp dẫn trên mỗi gói sản phẩm Cầu Tre Tết này, có Cầu Tre chăm bếp, mẹ thảnh thơi, cả nhà thật “rực rỡ”!

CJ FOODS YOUNG TALENT PROGRAM 2022

GRAB YOUR CHANCE, BE ONLYONE CJ Foods Vietnam officially kicked off the first season of the Young Talents Program. With the mission of giving opportunities for young, driven talents to empower themselves through "real" business projects.