Kể từ năm 1975, DASIDA đã lưu giữ trọn vẹn hương vị Hàn Quốc. Hiện tại, DASIDA vẫn tiếp tục nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm dùng cho việc nấu những món ăn ngon và tự hào khi được chia sẻ những hương vị tuyệt vời với gia đình bạn.